Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

Συνέδρια

Διεθνή συνεδρια

Τα μέλη του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων οργανώνουν σε διετή βάση τα παρακάτω συνέδρια με στόχο την προώθηση της γλωσσολογικής έρευνας στον ελληνικό και διεθνή χώρο:
  • Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory). Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από τους: Καθ. Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), Prof. Β. D. Joseph (the Ohio-State University) και Prof. Mark Janse (Ghent University).
  • Mediterranean Morphology Meeting του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Δικτύου Εuropean Network of Linguistic Morphology (ENLM). Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από τους: Kαθ. Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), Prof. G. Booij (Leiden University) και Prof. S. Scalise (Università degli Studi di Bologna).
  • Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από την Kαθ. Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) σε συνεργασία με τους καθηγητές της ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και των μεταπτυχιακών φοιτητών Α και Β κύκλου.
Πρόσφατη διοργάνωση
8ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία) κατά το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://linguistlist.org/issues/29/29-2690.html
Παράδοση του συνεδρίου MGDLT
Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT) ξεκίνησε το 2000 από την Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), σε συνεργασία με τους Prof. B. D. Joseph (Ohio State University) και Prof. M. Janse (Ghent University). Από το 2000 έως το 2018 έχουν πραγματοποιηθεί 8 διοργανώσεις Πάτρα 2000, Μυτιλήνη 2004, Κύπρος 2007, Χίος 2009, Γάνδη 2012, Πάτρα 2014, Ρέθυμνο 2016, Αργυρόκαστρο 2018).
Στόχοι
Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας αποτελεί διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της Ελληνικής Διαλεκτολογίας και των Σύγχρονων Γλωσσολογικών Θεωριών.
Συνεργασία με τοπικούς φορείς
Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι οποίοι αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους με την τοπική κοινωνία. Στους φορείς δίνεται η δυνατότητα να οργανώσουν μία εκδήλωση ή συνάντηση εργασίας (workshop) σχετικά με τη θεματική του συνεδρίου ή την τοπική ποικιλία.
Πρόσφατη διοργάνωση
Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11) στη Λευκωσία (Κύπρος) κατά το διάστημα 22-25 Ιουνίου 2017. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/28/28-487.html
Παράδοση του συνεδρίου ΜΜΜ
Τα MMM διοργανώνονται από μόνιμη επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους: Prof. G. Booij (University of Leiden), Kαθ. Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Prof. S. Scalise (University of Bologna). Από το 1997 έως το 2009 έχουν πραγματοποιηθεί 11 διοργανώσεις (Μυτιλήνη 1997, Lija 1999, Barcelona 2001, Catania 2003, Fréjus 2005, Ιθάκη 2007, Λευκωσία 2009, Cagliari 2011, Dubrovnik 2013, Τελ Αβίβ 2015, Λευκωσία 2017). Η επιτροπή του συνεδρίου αποφασίζει τον τόπο της οργάνωσης καθώς και τη θεματική του.
Στόχοι
Στόχος αυτών των συνεδρίων είναι να φέρουν σε επαφή γλωσσολόγους που ασχολούνται με τη μορφολογία και τη διεπαφή της μορφολογίας με τους άλλους τομείς της γραμματικής.
Πρακτικά Συνεδρίου
Τα άρθρα που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια ΜΜΜ έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά του συνεδρίου, στο Yearbook of Morphology και στα περιοδικά Lingue e Linguaggio και Morphology.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οργανωτικές λεπτομέρειες των ΜΜΜ συναντήσεων, διαβάστε το MMM Constitution (αγγλικά). Επίσης επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των συνεδρίων ΜΜΜ (http://mmm.lingue.unibo.it/)
Πρόσφατη διοργάνωση
Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11) στη Λευκωσία (Κύπρος) κατά το διάστημα 22-25 Ιουνίου 2017. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/28/28-487.html
Παράδοση του συνεδρίου ΜΜΜ
Τα MMM διοργανώνονται από μόνιμη επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους: Prof. G. Booij (University of Leiden), Kαθ. Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Prof. S. Scalise (University of Bologna). Από το 1997 έως το 2009 έχουν πραγματοποιηθεί 11 διοργανώσεις (Μυτιλήνη 1997, Lija 1999, Barcelona 2001, Catania 2003, Fréjus 2005, Ιθάκη 2007, Λευκωσία 2009, Cagliari 2011, Dubrovnik 2013, Τελ Αβίβ 2015, Λευκωσία 2017). Η επιτροπή του συνεδρίου αποφασίζει τον τόπο της οργάνωσης καθώς και τη θεματική του.
Στόχοι
Στόχος αυτών των συνεδρίων είναι να φέρουν σε επαφή γλωσσολόγους που ασχολούνται με τη μορφολογία και τη διεπαφή της μορφολογίας με τους άλλους τομείς της γραμματικής.
Πρακτικά Συνεδρίου
Τα άρθρα που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια ΜΜΜ έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά του συνεδρίου, στο Yearbook of Morphology και στα περιοδικά Lingue e Linguaggio και Morphology.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οργανωτικές λεπτομέρειες των ΜΜΜ συναντήσεων, διαβάστε το MMM Constitution (αγγλικά). Επίσης επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των συνεδρίων ΜΜΜ (http://mmm.lingue.unibo.it/)