Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

Υλικό

Βάσεις Δεδομένων

GREED (GREEk Dialects)

Ένας από τους βασικούς στόχους του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων είναι η δημιουργία μιας οργανωμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με υλικό από τις νεοελληνικές διαλέκτους. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις σύγχρονες τεχνολογίες που συνδυάζουν ήχο με εικόνα.

Χαρακτηριστικά:

 • Η βάση δεδομένων (GreeD) είναι σε εξέλιξη από το 2007 και περιέχει:
 • Προφορικό υλικό 400 ωρών ηχογραφήσεων διαλεκτικού λόγου
 • Αρχείο γραπτού υλικού με διαλεκτικά κείμενα
 • Επτά (7) βασικές κατηγορίες μεταδεδομένων και πάνω από εξήντα πέντε (65) υποκατηγορίες μεταδεδομένων, κωδικοποιημένων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο TEI (Text Encoding Initiative) σε xml μορφή.
 • Απομαγνητοφώνηση αρχείων/Μεταγραφή υλικού σε επιλεγμένα αποσπάσματα του υλικού.

TDGDAM (ένα τριδιαλεκτικό ελληνικό λεξικό των Μικρασιατικών διαλέκτων του Πόντου, της Καππαδοκίας και των Κυδονιών)

Το TDGDAM είναι ένα τριδιαλεκτικό λεξικό σε ηλεκτρονική μορφή, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πορίσματα της γλωσσολογικής επιστήμης. Επικεντρώνεται στις ελληνικές διαλέκτους της Μικράς Ασίας (Ποντιακή, Καππαδική και Αϊβαλιώτικη) στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ “Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: σε αναζήτηση της Μικράς Ασίας Ελληνική” (AMiGre). Το τριδιαλεκτικό λεξικό πολυμέσων αποσκοπεί: (α) στην παροχή μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης μελέτης των τριών αυτών γλωσσικών συστημάτων κοινής καταγωγής και παράλληλης ιστορικής εξέλιξης, που βρίσκονται αντιμέτωπα με την απειλή της εξαφάνισης• (β) στην ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία ενός ευρέως φάσματος προφορικών και γραπτών δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα αυτής της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτό το τριδιαλεκτικό λεξικό πολυμέσων, μεταξύ άλλων οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γραφική αναπαράσταση του κάθε λήμματος, την προφορά, τη σημασία, τη χρήση και άλλα πιθανά σχετικά λήμματα. Αυτό το είδος του λεξικού αποτελεί μια καινοτομία όχι μόνο για την ελληνική γλώσσα και τις διαλέκτους της, αλλά και για τα διεθνή πρότυπα της διαλεκτικής λεξικογραφίας.

Βάση Αριστείας

Πρόκειται για τη βάση δεδομένων του προγράμματος MORILAN, στο πλαίσιο μελέτης των ελληνικών διαλέκτων σε επαφή με την Ιταλική και την Τουρκική. Η βάση δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί προσπάθεια εκτενούς λημματογράφησης λεξημάτων από μορφολογικής άποψης, καταχωρίζοντάς τα με βάση, μεταξύ άλλων, τη μορφολογική διαδικασία, τη γραμματική κατηγορία, το γένος και την κλιτική τάξη.

Σώματα Κειμένων

Γραπτό Διαλεκτικό Υλικό

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων διαθέτει ένα ταξινομημένο αρχειακό υλικό γραπτού λόγου με διαλεκτικό περιεχόμενο. Το υλικό συλλέχτηκε στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούσαν τις νεοελληνικές διαλέκτους και από δωρεές ιδιωτών, συλλόγων και πολιτιστικών ομάδων.
Tο γραπτό διαλεκτικό υλικό απαρτίζεται από:

 • Αντίγραφα παλαιών εφημερίδων σε διάλεκτο
 • Παλιά διαλεκτικά βιβλία
 • Διαλεκτικά λεξικά
 • Διαλεκτικά λεξιλόγια
 • Χειρόγραφα συγγραφέων γραμμένα σε διάλεκτο
 • Βιβλία Διαλεκτολογίας
 • Ιστορικά λεξικά
 • Λαογραφικά βιβλία
 • Ιστορικά βιβλία
 • Παραμύθια και ιστορίες σε διάλεκτο
 • Λευκώματα σε διάλεκτο
 • Συλλογές διαλεκτικών ποιημάτων
 • Συλλογές προσωπικών ιστοριών
 • Μυθιστορήματα σε διάλεκτο
 • Διαλεκτικά ημερολόγια
 • Διαλεκτικά περιοδικά

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους εξωτερικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων οι οποίοι αποστέλλουν υλικό από τις διαλέκτους και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στη διαλεκτολογική έρευνα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στη Λενέττα Στράνη για τις πληροφορίες αναφορικά με τη διάλεκτο της Ζακύνθου, και στους Μάκη Αξιώτη, Στρατή Δεδέκη, Απόστολο Καρανικόλα, Στέλιο Ευαγγελινό, Γιάννη Χατζηβασιλείου, Βασιλική Ράλλη, Νίκη Ταστάνη, Παναγιώτη Αβαγιανό, Στρατή Χατζηπαναγιώτη, Δημήτρη Σαρρή, Στρατή Κατσαμπρώκο και Χαράλαμπο Καλαμά για τη Λεσβιακή διάλεκτο.

Προφορικό διαλεκτικό υλικό

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων διαθέτει μία ηλεκτρονική βάση με πλούσιο διαλεκτικό υλικό προφορικού λόγου. Το υλικό έχει συλλεγεί στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούσαν τις νεοελληνικές διαλέκτους, από εργασίες των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φιλολογίας και πτυχιακές εργασίες των φοιτητών της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας. Το υλικό καλύπτει τις παρακάτω διαλέκτους:

 • Kυδωνιών (Aιβαλί) και Μοσχονησίων ( 55 ώρες)
 • Καππαδοκικά (41 ώρες)
 • Τουρκοκρητικά (12 ώρες)
 • Γκρίκο (Grecia Salentina, 55 ώρες)
 • Λεσβιακά (128 ώρες)
 • Κερκυραϊκά (12 ώρες)
 • Καλύμνια (10 ώρες)
 • Θιακά (8 ώρες)
 • Μεγαρίτικα (10 ώρες)
 • Πατρινά (120 ώρες)
 • Τουρκοκρητικά (18 ώρες)
 • Μανιάτικα (10 ώρες)
 • Διάφορες βόρειες διαλέκτους (Χαλκιδική, Κατερίνη, Κιλκίς, Θράκη: 50 ώρες)

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους εξωτερικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσέγγιση των ομιλητών-πληροφορητών της διαλέκτου και στην οργάνωση της έρευνας.