Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

Περιοδικά

περιοδικα

PWPL4-25-1
Patras Working Papers in Greek Linguistics (Πρόγραμμα Αριστεία (Morilan: Γλωσσική Επαφή και Μορφολογική Ποικιλία) Vol.4, 2015.
Περιγραφή
Ο τέταρτος τόμος των Patras Working Papers in Linguistics είναι αφιερωμένος στην προβολή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι: Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (http://www.morilan.upatras.gr/), η διάρκεια του οποίου ήταν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2015. Ο τόμος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περικλείει την πλήρη και εκτενή αναφορά της ερευνητικής δραστηριότητας καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται άρθρα ενδεικτικά της έρευνας.
Patras Working Papers in Greek Linguistics (Moρφολογία και γλωσσική επαφή: ΝΕ διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική) University of Patras. Laboratory of Modern Greek Dialects. Patras 2013.
Περιγραφή
Ο τρίτος τόμος των Patras Working Papers αποτελεί προϊόν της έρευνας που έχει προκύψει από την έως τώρα εκπόνηση του προγράμματος MORILAN «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική» (ΑΡΙΣΤΕΙΑ I / κωδικός 643), το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2015. Τα άρθρα επικεντρώνονται στην περιγραφή των δεδομένων, με στόχο να αποδείξουν τα όρια του δανεισμού, προβαίνοντας σε θεωρητικές υποθέσεις που μπορούν να βοηθήσουν τη σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία να συμπεριλάβει νέες προοπτικές για την κατανόηση του φαινομένου της γλωσσικής ποικιλίας.
link2011
Patras Working Papers in Greek Linguistics (Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων)
University of Patras. Laboratory of Modern Greek Dialects. Patras 2009.
Περιγραφή
Κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου 2009 και του Δεκεμβρίου 2010, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΝΔ) διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με τη διάλεκτο των Μεγάρων, που χρηματοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα «Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας» (κωδικός έργου: C612, Ίδρυμα Λεβέντη. Συντονιστής: Καθ. Α. Ράλλη). Ο παρών τόμος αποτελεί μια συλλεκτική έκδοση επιστημονικών άρθρων, η οποία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του ερευνητικού αυτού έργου.
link2011
Patras Working Papers in Greek Linguistics (Special Issue: Morphology)
University of Patras. Laboratory of Modern Greek Dialects. Patras 2009.
Περιγραφή
Αποτελεί μια συλλογή άρθρων από oλοκληρωμένη ή σε εξέλιξη έρευνα. Τα άρθρα επικεντρώνονται στο επίπεδο της μορφολογίας.