Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων έχει πλήθος ακαδημαϊκών σχέσεων με πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και τους εξωτερικού. Επίσης, έχει στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διάσωση της γλωσσικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει εκδηλώσεις με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημοσιοποίηση των προϊόντων.

Το εργαστήριο μετέχει στην διοργάνωση του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ12) που θα λάβει χώρα στην Ljubljana (Σλοβενία) κατά το διάστημα 27-30 Ιουνίου 2019. Δείτε το Call for papers: https://linguistlist.org/issues/29/29-4492.html

Έναρξη εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος ‘Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape’, το οποίο έχει τριετή διάρκεια και θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Παρουσίαση του «Λεξικού Διαλεκτικής Ποικιλίας, Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου» της Καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών στις 7 Νοεμβρίου και ώρα 19:30.

Συνδιοργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία) κατά το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://linguistlist.org/issues/29/29-2690.html

Οργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL5) κατά το διάστημα 27-29 Μαΐου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://picgl5.wixsite.com/picgl5

Το εργαστήριο μετέχει στην 5η έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» κατά το διάστημα 27-29 Απριλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.patrasiq.gr/

Εκδήλωση με θέμα «Γλωσσική Χαρτογράφηση της Αχαΐας» στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Αχαΐας στις 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30.

Συνδιοργάνωση του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11) στη Λευκωσία (Κύπρος) κατά το διάστημα 22-25 Ιουνίου 2017. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/28/28-487.html

Το εργαστήριο μετέχει στην 4η έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας – Patras IQ 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Απριλίου 2017, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας. Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.patrasiq.gr/

Έκδοση του βιβλίου «ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ» του φιλόλογου-γλωσσολόγου Δημητρίου Σιμήρη.

Συνδιοργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία) κατά το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://linguistlist.org/issues/29/29-2690.html

Έκδοση του «Λεξικού Διαλεκτικής Ποικιλίας, Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου» της Αγγελικής Ράλλη.

Έκδοση του τόμου ‘Contact Morphology in Modern Greek Dialects’ (Επιμ.: Αγγελική Ράλλη). Cambridge: Cambridge Scholars.

Έκδοση του ‘Theoretical and applied linguistics: Proceedings of Patras international conference of graduate linguists’. Σύνδεσμος: https://picgl4.files.wordpress.com/2015/11/proceedings-of-picgl4.pdf

Έκδοση του βιβλίου «Με το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου» της Λενέτας Στράνη.

Συνδιοργάνωση του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT7) στο Ρέθυμνο κατά το διάστημα 6-8 Οκτωβρίου 2016. Το πρόγραμμα του συνεδρίου: http://mgdlt7.edc.uoc.gr/wp-content/uploads/2016/09/MGDLT7_final-program.pdf

Οργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL4) κατά το διάστημα 20-22 Μαΐου 2016. Δείτετοcall for papers: https://linguistlist.org/issues/27/27-313.html

Έναρξη του προγράμματος “Immigration and Language in Canada. Greeks and Greek-Canadians”. Niarchos Foundation (2016-2018). Σε συνεργασία με τα καναδικά πανεπιστήμια McGill, York και Simon Fraser. Σύνδεσμος: https://immigrec.com

Το εργαστήριο εξέδωσε τον τόμο «Εφημερίδα Γιατζίδα» (2004-2014) του Στρατή Δεδέκη, ο οποίος περιλαμβάνει μηνιαία φύλλα εφημερίδας σε διαλεκτικό λόγο.

Διοργάνωση του WorkshopPontusCappadociaAivaliIn search of Asia Minor Greek (AMiGre)’’, το οποίο θα λάβει χώρα στις 14 Νοεμβρίου 2015 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνδιοργάνωση της ημερίδας με τον τίτλο ‘Theoretical and Computational Processing of Modern Greek DialectsResearch Results of the ThalisAmigre Projectστις 3 Οκτωβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών και ώρα 11:00-13:00.

Έκδοση 4ου τόμου‘Patras Working papers in LinguisticsΠρόγραμμα Αριστεία (Morilan): Γλωσσική Επαφή και Μορφολογική Ποικιλία’. Ο τόμος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://pwpl.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/issue/view/302

Συνδιοργάνωση του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ10) στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ), το οποίο έλαβε χώρα στο University of Haifa κατά το διάστημα 7-10 Σεπτεμβρίου 2015. Δείτε τα call for papers: https://linguistlist.org/issues/26/26-2820.html

Το Εργαστήριο διοργανώνει το Workshop on Morphological Variation and Contact, ARISTEIA, το οποίο θα λάβει χώρα στις 19-20 Ιουνίου 2015 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εργαστήριο διοργανώνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο 25-28 Σεπτεμβρίου 2014, το 6ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Μορφολογικής Θεωρίας (MGDLT6). Η διοργάνωση του συνεδρίου συμπίπτει με τον εορτασμό της επετείου των 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη διευθύνει το Summer School in Greek Language and Culture (University of Patras & Peking University) κατά το διάστημα 8-13 Ιουλίου 2014.

Οργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL3) κατά το διάστημα 23-25 Μαΐου 2014. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/24/24-4470.html

Έκδοση του 3ου τόμου‘Patras Working papers in Linguistics. Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Νεοελληνικές Διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική’. Σύνδεσμος: http://pwpl.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/issue/view/280

Έναρξη προγράμματος“Pontus, Cappadocia, Aivali: In Search of Asia Minor Greek (AMiGre)”. THALIS Program (selected first in Greece, in the field of Humanities). European Union and Greek Ministry of Education (2012-2015).

Έναρξη προγράμματος “Morphology in Language Contact Situations: Greek in contact with Turkish and Italian (MORILAN)”. ARISTEIA Program (selected second in Greece, in the field of Humanities). Greek Ministry of Education (2012-2015).

Συνδιοργάνωση του 5ου Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας, στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου.

Ομιλία της Αγγελικής Ράλλη στον Τύρναβο στο πλαίσιο του Συνεδρίου Τζαρτζάνεια 2012 με θέμα τις Νεοελληνικές διαλέκτους.

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Παράρτημα Ζακύνθου (Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς) σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Λενέτας Στράνη “Στου αμπελιώνε τσι φουρκάδες ή ο γάμος πάει αμόντε” (σχέδια Αριστείδη Πατσόγλου) στη Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθήνα στις 20 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ.

Η Καθ. Αγγελική Ράλλη παρουσίασε στην Διακίδειο Σχολή Λαού της Πάτρας το υλικό που έχει προκύψει από τα ερευνητικά προγράμματα για τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Μικρασιατικής πόλης των Μοσχονησίων. Η ίδια ομιλία έλαβε χώρα και στην Εστία Νέας Σμύρνης.

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων είχε την τιμή να εκδώσει το βιβλίο της ζακυνθινής ποιήτριας και συγγραφέως Λενέτας Στράνη, με τίτλο «Στου αμπελιώνε τσι φουρκάδες ή ο γάμος πάει αμόντε». Το έργο, που έχει συνταχτεί σε ζακυνθινό ιδίωμα, αποτελεί δώρο της κυρίας Στράνη προς τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Η έκδοση του βιβλίου παρουσιάστηκε σε τελετή προς τιμήν της συγγραφέως στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου.

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Από το γλωσσικό ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας στο γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων», διοργανώθηκε ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων.

Η ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν την τιμή να απονείμουν τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή Γλωσσολογίας Paul Kiparsky (Stanford University).

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων, μαζί με αυτές άλλων πέντε Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλήθηκαν στη Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Στις 26/11/2008, η καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη μίλησε στην Διακίδειο Σχολή Λαού στην Πάτρα για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων, για τις αποστολές συλλογής υλικού και για τη σημαντικότητα της διατήρησης της γλωσσικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός καλύφθηκε από τοπικό κανάλι της Πάτρας και τον τοπικό Τύπο.

Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος “Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία”, διοργανώθηκε ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του και προβλήθηκαν οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία της η Καθ. Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

Η ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν την τιμή να απονείμουν τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή Γλωσσολογίας Brian Joseph (The Ohio State University).

Το Μάρτιο του 2008, στο ξενοδοχείο AΣΤΗΡ της Πάτρας, παρουσιάσθηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από ομιλία της καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη για τη σημασία της διάσωσης της γλωσσικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς.