Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

Άρθρα

Αρθρα

 • Ralli, A. Affixoids and verb borrowing in Aivaliot morphology. Forthcoming. In A. Ralli (ed.), The Morphology of Asia Minor Greek. Selected topics. Berlin: Brill.
 • Ralli, A. Coordination in Compounding. To appear. In R. Lieber et al. (ed.), The Oxford Research Encyclopedia in Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 • Ralli, A. Linguistic mapping: the electronic dialectal atlas of Achaia (in Greek). To appear. In I. Manolessou (ed.), Volume dedicated to Ch. Bassea. Athens: Kardamitsa
 • Ralli, A. mata- and -opulo: Two cases of Greek affixoids. To appear. In K. Dinas (ed.), Figura in Praesentia, volume dedicated to Prof. emeritus Thanasis Nakas.
 • Ralli, A. Greek in Contact with Romance. To appear. In M. Loporcaro et al. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Romance Languages. Oxford: Oxford University Press.
 • Ralli, A. Morphological Theory and Synchronic Variation. To appear. In J. Audring and F. Masini (eds.), The Handbook of Morphological Theory. Oxford: Oxford University Press.
 • Ralli, A. Revisiting the Borrowability Scale(s) of Free Grammatical Elements: Evidence from Modern Greek Contact- induced Varieties. To appear. Journal of Language Contact. With D. Melissaropoulou and M. Marinis.
 • Ralli, A. On Developing a Virtual Museum of Greek Immigration and Language in Canada With Ch. Papanagiotou, Ch. Tsimpouris and T. Tzanavara. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018.
 • Ralli, A. AMiGre: A unified framework for archiving and processing oral and written dialectal data. With E. Galiotou. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018.
 • Ralli, A. The electronic linguistic atlas of the Aegean island of Lesbos (EDAL). With V. Alexelli and Ch. Tsimpouris. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. Jan. 31 – Feb. 2. 2018.
 • Ralli, A. Dictionary of the Asia Minor Dialects of Kydonies, Moschonisia and the Dialect of North-eastern Lesbos (in Greek) 2017.  Athens:  Foundation of Historical Studies.
 • Ralli, A. The development of a virtual museum for the Greek immigration in Canada (in Greek). 2017. With Ch. Tsimpouris and Ch. Papanagiotou. Proceedings of the 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia.
 • Ralli, A. The electronic dialectal map of Lesbos (in Greek). 2017. With V. Alexelli and Ch. Tsimpouris. Proceedings of the 2nd EUROMED Conference. Volos: University of Thessalia.
 • Ralli, A. Copying Compound Structures. The Case of Pharasiot Greek. With M. Bağrıaçık and A. Göksel. 2017. In C. Trips and J. Kornfilt (eds.), Further Investigations into the Nature of Phrasal Compounding. Berlin: Language Sciences. 183-230.
 • Ralli, A. Realization of the First Tri-dialectal Dictionary. 2016.  With D. Melissaropoulou, E. Galiotou, E. Dimela, N. Karanikolas, Ch. Papanagiotou, G. Xydopoulos. In M. Tzakosta (ed.), Teaching of the Greek Dialectal Varieties in Primary School. Athens: Gutenberg.
 • Ralli, A. Perfect periphrastic structures: Data from the Asia Minor dialects (2016). With S. Tsolakidis. In A. Ralli et al. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 • Ralli, A. Challenges of annotating a multi-dialect, multi-level corpus of spoken and written Modern Greek dialects. (2016). With Th. Karasimos, E. Galiotou, N. Karanikolas, N. Koronakis, K. Athanasakos & D. Papazachariou. In A. Ralli et al. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 • Ralli, A. Compiling the microstructure of a multi-media tri-dialectal online dictionary Decisions and practices (2016).  With E.  Dimela, D.  Melissaropoulou, Ch. Papanagiotou, & G. Xydopoulos. In A. Ralli et al. (eds.) Proceedings of the 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 • Ralli, A. Strategies and Patterns of Loan verb Integration in Modern Greek Varieties.  2016.  In A.  Ralli (ed.), Contact Morphology in Modern Greek Dialects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 73-108.
 • Ralli, A. Gender and Inflection Class in Loan Noun Integration 2015 With M. Gkiouleka and V. Makri. SKASE 12 (3): 422-460.
 • Ralli, A. Form and Meaning of Bahuvrihi Compounds:  Evidence from Modern Greek and its Dialects. 2015. With M. Andreou. In L. Bauer, L. Kortvelyessy & P.  Stekauer (eds.), Semantics of Complex Words.  Dordrecht: Springer. 163-186.
 • Ralli, A. Borrowing Verbs from Oghuz Turkic:  Two Linguistic Areas. With M. Bağrıaçık and D. Melissaropoulou. 2015. In F. Gardani, P. Arkadiev & N. Amiridze (eds.), Borrowed Morphology. Berlin: De Gruyter. 109-136.
 • Ralli, A. (Word   Formation) From   Ancient   Greek   to   Modern   Greek.   With   I. Manolessou. 2015. In P. Müller et al. (eds.), A Handbook of Word Formation. Article no 116. Berlin: Mouton de Gruyter. 2041-2061.
 • Ralli, A. Greek (Word Formation). 2015. In P. Müller et al. (eds.), A Handbook of Word Formation. Article no 172. Berlin: Mouton de Gruyter. 3138-3156.
 • Ralli, A. On Variation in Morphology: Evidence from Modern Greek Dialects. 2015. In E. Karantzola et al. (eds.) Proceedings of the 11th International Conference of Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean.
 • Ralli, A. Computational Processing of Oral Dialectal Data. 2015. With N. Karanikolas, E. Galiotou, D. Papazachariou, K. Athanasakos & G. Koronakis. Proceedings of the 19th PCI. Athens: ACM Press.
 • Ralli, A. Phrasal vs. Morphological Compounds: Insights from Modern Greek and Turkish 2015. With M. Bağrıaçık. STUF 15: 1-35.
 • Ralli, A. Contact-induced Morphology: Loan-verb Formation in two Modern Greek Dialects. 2014. In F. Villoing, S. David & S. Leroy. (eds.), Foisonnements morphologiques. Etudes en hommage à Françoise Kerleroux. Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest. 287-308.
 • Ralli, A. Elements with Ambiguous Morphological Status: The Marker -idz(o) in Griko. 2014. With N. Koutsoukos. Quaderns de Filologia. Estudis Linguistics XVIII: 13-23.
 • Ralli, A. Morphological Change in Language Contact: Verbal Loans in Griko and Heptanesian (in Greek). 2014. In Z. Gavriilidou & A. Revithiadou (eds.), Mélanges offerts à Anastassiadi-Symeonidi à l’occasion de sa retraite. Thessaloniki: Saita. 74-92.
 • Ralli, A. Towards a Unified Exploitation of Electronic Dialectal Corpora: Problems and perspectives. 2014. With N. Karanikolas and E. Galiotou. Proceedings of the 17th Text, Speech and Dialogue, 257-266. Springer.
 • Ralli, A. Asia Minor Greek:  Towards a Computational Processing 2014.  With E. Galiotou and N. Karanikolas. Procedia – Social and Behavioral Sciences 147: 458-466.
 • Ralli, A. On the Romance Influence on Greek Dialects. 2013. In P. Del Puente (ed.), Proceedings of the International Conference on Dialetti per Parlare e per Parlarli. Potenza: A.L.Ba.
 • Ralli, A. Structuring a Multi-media Tri-dialectal Dictionary. 2013. With N. Karanikolas, E. Galiotou, G. Xydopoulos, K. Athanasakos & G. Koronakis. Proceedings of the 16th Text, Speech and Dialogue, 509-518.
 • Ralli, A. From Compounding to Prefixation.  Diachronic Evidence from Modern Greek Dialects. 2013. With E. Dimela. Ιn A. Fábregas et al. (eds.), Los Limites de la Morfologia. A Festschrift to Soledad Varela. Madrid: University of Madrid.
 • Ralli, A. Morphology in Language Contact: The Case of Verbal Loans in Aivaliot (in Greek). 2013. In S. Christophidou (ed.), Scientific Terminology and Neologisms 12. A Festschrift to W.U. Dressler. Athens: Academy of Athens. 153-172.
 • Ralli, A. NN-sI Concatenations in Turkish.  Construct State Nominals and Phrasal Compounds. 2013. With M. Bağrıaçık. MIT Working Papers in Linguistics.
 • Ralli, A. Compounding and its locus of realization: evidence from Greek and Turkish. 2013. Word Structure 6 (2): 181-200.
 • Ralli, A. Greek dialects in Asia Minor. Setting lexicographic principles for a tri-dialectal dictionary (2013). With G. Xydopoulos. In M. Janse et al. (eds.) Proceedings of the 5th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 • Ralli, A. Etymology and dialectal lexicography (2013). With S. Tsolakidis. The dictionary of Asia Minor Dialectal Varieties of Kydonies, Moschonisia and North-Eastern Lesbos. In M. Janse et al. (eds.) Proceedings of the 5th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory.  Patras:   Laboratory of Modern Greek Dialects.
 • Ralli, A. Romance Verbal Loans in Modern Greek Dialects. 2013. In M. Janse, B.D. Joseph and A.  Ralli (eds.)  Proceedings of the 5th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Laboratory of Modern Greek Dialects.
 • Ralli, A. Suppletion. In G. Giannakis et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. 2013. Leiden: Brill. 341-344.
 • Ralli, A. Compounding in Modern Greek. 2013. Dordrecht: Springer (Review by M. Bağrıaçık published in the Journal Word Structure 2016)
 • Ralli, A. Greek. 2013. Revue Belge de Philologie et d’Histoire 90: 939-966.
 • Ralli, A. Morphology in language contact: verbal loanblend formation in Asia Minor Greek (Aivaliot). 2012. STUF 12: 185-201.
 • Ralli, A.Revisiting Exocentricity in Compounding: Evidence from Greek and Cypriot. With M. Andreou. 2012. In F. Kiefer, M. Ladani & P. Siptar (eds.), Current Issues in Morphological Theory. Amsterdam: John Benjamins. 65-82.
 • Ralli, A. Blend formation in Modern Greek.  With G.  Xydopoulos.  2012. In V. Renner, F.  Maniez & P.  Arnaud (eds.), Cross-disciplinary Perspectives on Lexical Blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter. 35-50.
 • Ralli, A. Bare N(ominal) N(ominal) Concatenations in Turkish:  Compounds or Syntactic Fallacies? With M. Bağrıaçık. 2012. In N. Hathout & F. Montermini (eds.), Morphologie à Toulouse. München: LINCOM. 2011. 35-56.
 • Ralli, A. & E. Dimela. 2011. On the borderline between prefixation and compounding: The sa-adverbs in the dialectal varieties of Lesbos, Kydonies (Aivali) and Moschonisia. In Pavlou, Pavlos, Brian Joseph, Mark Janse and Angela Ralli (eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Cyprus.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli. 2012. Optimization in Grammar. Diminution in the Dialects of Kydonies and South Italy. Proceedings of the 6th ODEG Meeting: Le Forme Dialettali della Lingua Greca dall’Antichita ad Oggi. Corigliano di Otranto.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli 2010. Greek Derivational Structures: Restrictions and Constraints.Μοrphology 20 (2): 343-357.
 • Ralli, A. 2009. Syntactic and Morphosyntactic Dialectal Phenomena in Modern Greek: The State of the Art. 2006. Journal of Greek Linguistics 7: 121-159.
 • Ralli, A. 2009. Morphology meets Dialectology: Insights from Modern Greek Dialects. Morphology 19 (1): 87-105.
 • Ralli, A. & A. Karasimos 2009. The Bare-Stem Constraint in Greek Compound Formation. 2009. Gengo Kenkyu 135: 29-48.
 • Ralli, A. & A. Karasimos 2009. The Role of Constraints in Greek Compound Formation. Lingue e Linguaggio. 2009 (1), 53-74 / Patras Working Papers in Linguistics 2009: 1-22.
 • Ralli, A. 2009. Μοdern Greek V V Dvandva Compounds: A Linguistic Innovation in the History of the Indo-European Languages. 2009. Word Structure 2: 48-67.
 • Dimela, E. & A. Ralli 2009. “Prefixation versus Compounding: A case study from the dialects of Aivali and Moschonisia”. Patras Working Papers in Linguistics. Special Issue: Morphology. 95-106.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli. 2008. Headedness in diminutive formation: Evidence from Modern Greek and its Dialectal Variation. Acta Linguistica Hungarica 55, 183-204.
 • Ralli, A. 2008. Compound Markers and Parametric Variation. 2008. Language Typology and Universals (STUF) 61: 19-38.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli 2008. The Verbal System of the Asia-Minor Dialect of Aivali and Moschonisi. Proceedings of the 5th History Meeting. Αthens.
 • Ralli, A. 2008. The Dialect of Aivali and Moschonisi: A First Approach. Proceedings of the 5th History Meeting. Athens.
 • Ralli, A., D. Melissaropoulou & S. Tsolakidis 2007. Form and Function of the Perfect Tense in Greek Dialectal Variation. Studies in Greek Linguistics 2006: 361-372, Thessaloniki:INS.
 • Ralli, A. 2007. Syntactic and Morphosyntactic Phenomena in Modern Greek Dialects: The State of the Art. Journal of Greek Linguistics 2006: 121-159.
 • Ralli, A. & D. Melissaropoulou 2007. Diminution in the Dialectal Variation of Modern Greek. In C. Dimadis (ed.) Proceedings of the 6th Meeting of the European Society of Greek Studies. Athens: Ellinika Grammata. 569-582.
 • Ralli, A. 2006. On the Role of Allomorphy in Inflectional Morphology: Evidence from the Greek Dialectal Varieties of Lesvos, Kydonies (Aivali) and Moschonisia. In A. Ralli, B.D. Joseph & M.Janse (eds.) Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras. 329-349.
 • Ralli, A., D. Melissaropoulou& A. Tsiamas 2004.Paradigm Restructuring in the Nominal Inflection of the Asia-Minor Dialect of Aivali and Moschonisi. Studies in Greek Linguistics 2003, 568-579.
 • Ralli, A. 2003. Morphology in Greek Linguistics: The State-of-the-art. 2003. Journal of Greek Linguistics 4: 77-130.
 • Gafos, D. & A. Ralli. 2002. Morpho-syntactic Features and Paradigmatic Uniformity in Two Dialectal Varieties of the Island of Lesvos. Journal of Greek Linguistics 2: 519-551.
 • Ralli, A., & Xydopoulos, G. 2011. Blend formation in Modern Greek. In V. Renner, F. Maniez & P. Arnaud (eds.) Cross-disciplinary perspectives on lexical blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Ralli, A., & Andreou, M. 2011. Revisiting Exocentricity in compounding: Evidence from Greek and Cypriot. In F. Kiefer, M. Ladani & P. Siptar (eds.) Morphology 2011. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ralli, A. 2002. The Role of Morphology in Gender Determination: Evidence from Modern Greek. Linguistics 40:3, 519-551.
 • Ralli, A. 2004. Stem-based vs. Word-based Morphological Configurations: The Case of Modern Greek Preverbs. Lingue e Linguaggio 2: 241-275.
 • Ralli, A. 2006. Οn the Role of Allomorphy in Inflectional Morphology: Evidence from Dialectal Variation. In G. Sica (ed.) Open Problems in Linguistics and Lexicography. Milano: Polimetrica.
 • Ralli, A. 2008. Greek Deverbal Compounds with Bound Stems: A Case of Neoclassical Formations in Modern Greek. Southern Journal of Linguistics (SJL) 29 (1/2): 150-173.
 • Ralli, A. 2009. I.E: Hellenic. In R. Lieber & P. Stekauer (eds.). The Oxford Handbook of Compounds. Oxford University Press. 453-464.
 • Ralli, A. 2012. Verbal loanblends in Griko and Heptanesian: a case study of contact morphology. L’ Italia Dialettale: rivista di dialettologia italiana 73, 111-132.
 • Ralli, A. 2011. Morphology in language contact: verbal loanblend formation in Asia Minor Greek (Aivaliot). In Th. Stolz, M. Vanhove, H. Otsuka & A. Urdze (eds.), Morphologies in contact (Studia Typologica 12). Berlin: Akademie Verlag, 185-201.
 • Papazachariou, D. 2010. Clitic Stress in the Patras’ dialect: Phonetic description and theoretical consequences. Proceedings of the 6th International Conference on Dialectal forms of the Greek Language from Antiquity to Day. Corigliano di Otranto.
 • Archakis, A., S. Lambropoulou & D. Papazachariou. 2009. “Αs for the dialect, I will now tell you how we spoke at home”: On the performance of dialectal talk. Journal of Greek Linguistics 9: 5-33.
 • Papazachariou, D. 2006. The Quantitative Study of the Lateral Variable (l) in the Dialect of Patras. In Ralli A., B. Joseph & M. Janse (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras.
 • Papazachariou, D. 2004. The phonetic variants of the phonological variable /l/ in the dialect of Patras. Proceedings of the 4rth International Conference on Greek Linguistics. Rethymno: University of Crete. 19-25.
 • Papazachariou, D. 2004. Greek intonation variables on polar questions. In Peter Gilles & Joerg Peters (eds.), Graphematische Systemanalyse als Grundlage der historischen Prosodieforschung. Tubingen: Max Nieneyer Verlag. 191-217.
 • Papazachariou, D. 2001. The role of demographic and regional parameters on the formulation of a linguistic variety in the speech of adolescents in Northern Greece. Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics. Thessaloniki: University Studio Press. 424-430.
 • Papazachariou D. & Archakis A. 2001. The dialectal role and discourse function of six semantic-intonation variables in Northern Greece. In Ralli A., B. Joseph & M. Janse (eds.), Proceedings of the 1st International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Patras University Press. 223-236.
 • Melissaropoulou, D. 2011. Languages in Contact: A case study of Grico verbal loan morphology. 6th Volume of Modern Greek Dialectology. Academy of Athens.
 • Melissaropoulou, D. 2011. Οn loan verb accommodation: evidence from Greek dialectal variation. In E. Miola & P. Ramat (eds.), Language Contact and Language Decay: Socio-political and Linguistic Perspectives. IUSS Press: Pavia, 165-189.
 • Melissaropoulou, D. & I. Manolessou. 2010. Theoretical and diachronic aspects of augmentation: Evidence from Greek. In A. Ralli, G. Booij and S. Scalise (eds.) Proceedings of the 7th Mediterranean Morphology Meeting, 63-77. E-publication. Available on line.
 • Melissaropoulou, D. 2009. Augmentation vs. Diminution in Greek Dialectal Variation: an optimal system. In F. Montermini et al. (eds.) Selected Proceedings of Décembrettes 6 – Morphology in Bordeaux, 125-137. Available on line.
 • Dimela, E. & D. Melissaropoulou. 2009. On prefix like adverbs in Modern Greek. In Patras Working Paper in Linguistics. Laboratory of Modern Greek Dialects, Department of Philology, University of Patras, 72-94. Available on line.
 • Koutsoukos, N. & M. Pavlakou. 2009. A Construction Morphology Account of Agent Nouns in Modern Greek. Patras Working Papers in Linguistics. Vol. 1. Modern Greek Dialects Laboratory. Department of Philology. University of Patras.Available on line.
 • Manolessou, I. & N. Κoutsoukos. 2011. Το φαινόμενο της χασμωδίας στη διάλεκτο των Μεγάρων: Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση. Patras Working Papers in Linguistics. Vol. 2.1: Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων. Modern Greek Dialects Laboratory. Department of Philology. University of Patras. Available on line.
 • Koliopoulou, Maria. 2009. Loose Multi-Word Compounds and Noun Constructs. In A. Ralli (ed.). Working Papers in Linguistics. Vol. 1, 59-71. Patras: Magnisalis Press. Available on line.
 • Κολιοπούλου, Μαρία. 2009. Το ιδίωμα της Καλύμνου και της Ρόδου: Διαχρονική προσέγγιση. Στο Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι Μούσαι» (εκδ.) Καλυμνιακά Χρονικά ΙΗ΄: 407-445.
 • Κολιοπούλου, Μαρία. 2011. Η σύνθεση στο Ιδίωμα των Μεγάρων. Working Papers in Linguistics. Vol. 2.1.
 • Ανδρέου, Μ. & Κολιοπούλου,  Μ. 2011. Η σύνθεση στην Κυπριακή και Καλύμνικη διάλεκτο: μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση. Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Γιακουμέλου Μαρία. 2009. Η παραγωγικότητα των επαγγελματικών παραγωγικών επιθημάτων -τζης και -ας στο Πατρινό Ιδίωμα. Στο: Καρασίμος Αθανάσιος, Χρήστος Βλάχος, Ελεονώρα Δημελά, Μαρία Γιακουμέλου, Νίκος Κουτσούκος, Μαρία Παυλάκου, Δήμητρα Μπουγκονικολού (εκδ.). Proceedings of the 1st Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics. Patras: Patras University Press.
 • Δημελά, Ε., & Χ. Παπαναγιώτου. 2011. Δια-διαλεκτική προσέγγιση της σημασιολογικής και εκφραστικής λειτουργίας των μορφημάτων: η περίπτωση των δολιο-, πλακο- και χαμο-. Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Δημελά, Ε. (υπό έκδ.). Τα λεξικά διαλέκτων. Στους Γ. Ξυδόπουλος et al (επιμ.), Εισαγωγή στη λεξικογραφία. Συλλογικός τόμος υπό έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
 • Δημελά, Ε. 2011. Φωνολογικά φαινόμενα της Μεγαρικής διαλέκτου. Στη Α. Ράλλη (επιμ.), Patras Working Papers in Linguistics. Vol. 2.1: Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων. Modern Greek Dialects Laboratory. Department of Philology. University of Patras. Available on line.
 • Dimela, E. & A. Ralli. 2012. “From compounding to prefixation: diachronic evidence from Modern Greek dialects”. In A. Fabregas (ed.), Volume dedicated to Soledad Varela. Madrid.
 • Dimela, E. & A. Ralli 2010. “moro, akro, sjo: Prefixes or Compound Constituents?”. Proceedings of the 4th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. University of Patras (pp. 210-222). Available on line.
 • Ράλλη, Α. & Ε. Δημελά 2010. «Η πορεία προς την προθηματοποίηση: διαχρονικά δεδομένα από την Ελληνική και τη διαλεκτική της ποικιλία». Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. 30: 516-528.
 • Δημελά, Ε. 2009α. «Το σιο-/ σο- στην Κρητική Διάλεκτο: μια περίπτωση Γραμματικοποίησης;». Στο Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL8, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2007). Available on line.
 • Δημελά, Ε. 2009β. «Τα αριστερά συστατικά σύνθετων δομών: η περίπτωση του ακρο στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική». Στο Karasimos, Α. et al (eds.), Proceedings of the 1st Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL1, Μάρτιος 2008). Πανεπιστήμιο Πατρών. 48-62.
 • Dimela, E. & D. Melissaropoulou 2009a. “The Borderline between Derivation & Compounding: the case of adverbs”. In Giannakis, G.K. et al (eds.), Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics, Workshop in compounding (ICGL8, August-September 2007). Available on line.
 • Dimela, E. & D. Melissaropoulou 2009b. “On Prefix like Adverbs in Modern Greek”. Patras Working Papers in Linguistics. Special Issue: Morphology. 72-94.