Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

ΕΡΓΑ

 τρεχοντα ερευνητικά προγράμματα

‘’Γλωσσικοί και εξωγλωσσικοί μηχανισμοί κωδικοποίησης και παγίωσης της αναγνωρισιμότητας και της διακριτότητας των διαλέκτων ως ξεχωριστών γλωσσικών οντοτήτων: Η περίπτωση των Πατρινών’’. ΕΛΙΔΕΚ υποψήφιων διδακτόρων (Β΄ πρόσκληση, 2019-2022). Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τίμου Καρδαμά. ΕΥ: Αν. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου.

‘’Χαρτογράφηση της γλωσσικής ποικιλίας της Λέσβου’’. ΕΛΙΔΕΚ υποψήφιων διδακτόρων (Β΄ πρόσκληση, 2019-2022). Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Βασιλεία Αλεξέλλη. ΕΥ: Ομότιμη καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη.

‘’Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών: Έξυπνα   εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ) ’’. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (5/2018 – 11/2020). Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ & ΕΕ. ΕΥ: Αν. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου. Συνεργάτες: MLS, EKETA & ΚΕΝΓ.

‘’Δημιουργία βάσης δεδομένων διαλεκτικών σύνθετων λέξεων ’’ (αριθμός λημμάτων 13.500). Διάρκεια: 2012 – 2020. ΕΥ: Ομ. Καθ. Αγγελική Ράλλη.

‘’Καταγραφή, μελέτη και χαρτογράφηση της Διαλεκτικής Ποικιλίας της Λέσβου”. Διάρκεια: 2010 – σήμερα. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (30.000 Ευρώ). Πρόκειται για την πρώτη δημιουργία ηλεκτρονικού διαλεκτικού άτλαντα στον ελληνικό χώρο. ΕΥ: Ομ. Καθ. Αγγελική Ράλλη.

Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape” (2018-2021). To Πρόγραμμα DiCaDLand συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ). Ε.Υ.: Αν. Καθ. Δ. Μελισσαροπούλου. [Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://cappadocian.upatras.gr/el]

 

Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape” (2018-2021). The DiCaDLand Project is sponsored by the General Secretariat for Research and Technology (G.S.R.T.) and the Hellenic Foundation for Research & Innovation (H.F.R.I.). Project Coordinator: Assoc. Prof. Dimitra Melissaropoulou. [Project Website: http://cappadocian.upatras.gr/en].

“Areal Morphology” (2017- ). Πανεπιστήμιο Ζυρίχης. Υπεύθυνος: Καθ. Michele Loporcaro, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης.

“Words in the World” (2016-2020). Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Υπεύθυνος: Καθ.Gary Libben, Πανεπιστήμιο Brock.

Oλοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα

“Inflection and Inflectional Classes”. ΙΚΥ. Έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Υπ. Δρ. Μιχάλη Μαρίνη. (2017-2019).

“Immigration and Language in Canada. Greeks and Greek-Canadians”. Ίδρυμα Νιάρχος (2016-2018). Σε συνεργασία με τα καναδικά πανεπιστήμια McGill, York, and SimonFraser. https://immigrec.com

 “Fading Voices in Southern Italy: Investigating Language Contact in Magna Graecia” (2015-2018). Leverhulme foundation. Υπεύθυνος: Καθ.Adam Ledgeway, Cambridge.

Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. (2012-2015). Επελέγη πρώτο στην Ελλάδα, στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, μεταξύ 450 προτάσεων.

Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (MORILAN). (2012-2015). Πρόγραμμα AΡΙΣΤΕΙΑ. Επελέγη δεύτερο στην Ελλάδα, στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Υπουργείο Παιδείας.

Compounding and Derivation in Cypriot and Griko. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή (2010-2013): Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Μάριου Ανδρέου.

Inflection versus Derivation: The case of the Griko Dialect. YΠΕΠΘ: Πρόγραμμα Ηράκλειτος (2010-2013): Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου Κουτσούκου.

Mελέτη και χαρτογράφηση των ιδιωμάτων της Λέσβου. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2010-2016.

Διαφύλαξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τα Κρητικά της Μικράς Ασίας. Σε συνεργασία με την καθηγήτρια ΑsliGökselτου Πανεπιστημίου του Βοσπόρου και του UCL(Ιδιωτική χορηγία στη μνήμη Στ. Τούλα, 2009-2011).

Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Π. Αθήνας. Ίδρυμα Λεβέντη και Δήμος Μεγαρέων. Σε συνεργασία με τη Λέκτορα του Παν. Πατρών Αγγελική Σύρκου. (2009-2011).

Καταγραφή του Ιδιώματος της Αγίας Παρασκευής Λέσβου. Δήμος Αγίας Παρασκευής Λέσβου (Ιούλιος – Αύγουστος 2008).

Documentation and Description of Cappadocian. Endangered Languages and Documentation Programme. Yπεύθυνη από κοινού με τον Prof. MarkJanse(GhentUniversity) Πανεπιστήμιο του Λονδίνου SOAS(PG0033). (2006-2007).

Η Σύνθεση στην κατάκτηση Γλώσσας. Μεταδιδακτορικό της Δρ. Μαρίνας Τζακώστα (2005-2006). Ι.Κ.Υ.

Καταγραφή και Μελέτη του Ιδιώματος της Ανατολικής Λέσβου. ΕΠΕΑΕΚ: Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ (2005 – 2007).

Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία (2004 –2008). ΕΠΕΑΕΚ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Φιλολογίας.

Παραγωγή Λέξεων στο Μικρασιατικό Ιδίωμα των Κυδωνιών (Αϊβαλιού) και Μοσχονησίων. ΕΠΕΑΕΚ: Πρόγραμμα Ηράκλειτος (2003–2005): Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής της Δήμητρας Μελισσαροπούλου. Υποστήριξη Διατριβής: 2007.

Καταγραφή και Διάσωση του Μικρασιατικού Ιδιώματος των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και Μοσχονησίων. Υπουργείο Αιγαίου, Πρόγραμμα ΕΠΤΑ (2002–2004). Βλ. Iστοσελίδα: www.mikrasia.lit.upatras.gr

Καταγραφή και Ανάλυση της Διαλέκτου GRICOτης Κάτω Ιταλίας. INTERREGII, Μέτρο Ευρωπαϊκή Ένωση – Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (2000 – 2002).

Ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Σημασιολογικού Δικτύου WORDNET. Συνυπεύθυνη με τους Δ. Χριστοδουλάκη και Μαρία Γρηγοριάδου. ΕΠΕΤ ΙΙ, Ευρωπαϊκή Ένωση – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (1999–2001).

Συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα

Ελληνικά στις κοινότητες Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο και Κρητικών στα δυτικά παράλια της Τουρκίας (2014-2016). Συντονίστρια. Δρ. Έλενα Ιωαννίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χρηματοδότης: Ίδρυμα Λεβέντη.

NetWordS “Network for the Word Structure” (2011-2014). European Science Foundation. Υπεύθυνος: Dr. Vito Pirrelli, Centro Nazionale di Ricerca. Pisa.

A Concise Grammar of Modern Balkan Languages. Flemish Academic Centre for Science and the Arts. (2008-2009). Υπέυθυνη: Prof. Liliane Tasmowski, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Antwerp.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ (Μία Υπολογιστική Επεξεργασία της γλώσσας των παλαιών βιβλίων και χειρογράφων). E.Ε: Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2006-2008). Υπεύθυνος: BSIInternationalAdministrationSystems.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. Συμβολή: Συγγραφή του τόμου για τα σύνθετα της Κοινής Νεοελληνικής (2002-2004). Eκδόσεις Πατάκη 2007. Υπεύθυνος: Δρ. Σπύρος Μοσχονάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αsymmetries at Interfaces Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2003-2006). Υπεύθυνη: DrΑnne-MarieDiSciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM.

Words in the Language, Words in the Brain Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2002-2005). Υπεύθυνος: DrGaryLibben, καθηγητής στο καναδικό πανεπιστήμιο UniversityofAlberta.

Γενετικοί και Γλωσσικοί Παράγοντες στην Πρόγνωση Παιδιών με Αργή Εξέλιξη στο Λόγο (2001-2003). Υπεύθυνη: Δρ. Κάκια Πετεινού, Ινστιτούτο Γενετικής Κύπρου.

Μελέτη της Γλώσσας των Νέων σε Σχολεία της Πάτρας. Πρόγραμμα “Καραθεοδωρή”(2000 – 2003). Υπεύθυνος: Δρ. Αργύρης Αρχάκης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.