Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

Εξοπλισμός – Βιβλιοθήκη

Υλικοτεχνική Υποδομή – Βιβλιοθήκη

Ο χώρος του Εργαστηρίου είναι εξοπλισμένος με:
 • Εννέα υπολογιστές συνδεδεμένους με έναν server.
 • Τέσσερις εκτυπωτές.
 • Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα και ένα πολυμηχάνημα.
 • Έναν υπερσύγχρονο scanner, κατάλληλο για ψηφιοποίηση παλαιών χειρογράφων και φωτογραφιών.
 • Δύο καμπίνες ηχογράφησης με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και καθοδήγησης (monitor).
 • Ένα μηχάνημα ψηφιοποίησης παλαιών ηχογραφήσεων.
 • Μία βιντεοκάμερα και τρεις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
 • 13 Μαγνητόφωνα ψηφιακής τεχνολογίας.
 • Προγράμματα αναγνώρισης φωνής, προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακού υλικού.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:
 • τόμους σπάνιων εκδόσεων που αφορούν σε διαλεκτικές ποικιλίες
 • περιοδικές εκδόσεις τοπικών διαλεκτικών ποικιλιών – ανέκδοτα διαλεκτικά χειρόγραφα
 • σκαναρισμένα κείμενα διαλεκτικού ενδιαφέροντος

Η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου έχει εμπλουτιστεί σημαντικά με δωρεές του ΚΕΝΔΙ- Ακαδημία Αθηνών και ιδιωτών.