ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

To Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων διευθύνεται από την Καθ. Αγγελική Ράλλη, και η ερευνητική του ομάδα απαρτίζεται από μέλη του μόνιμου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Αναπλ. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου), μεταδιδακτορικούς ερευνητές (δρ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου, δρ. Νίκος Κουτσούκος, δρ. Χρήστος Παπαναγιώτου), υποψήφιους διδάκτορες (Βασιλική Μακρή, Μιχάλης Μαρίνης, Γιώργος Χαιρετάκης, Δημήτρης Σιμήρης), μεταπτυχιακούς φοιτητές (Βάσω Αλεξέλλη, Βάσια Μουχτούρη, Σταύρος Μπόμπολας), εξωτερικούς συνεργάτες (Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος, Επικ. Καθ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Ιώ Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α΄, Ακαδημία Αθηνών), δρ. Μάριος Ανδρέου, δρ. Συμεών Τσολακίδης, Μαριάννα Γκιουλέκα, Metin Bagriacik, Χαράλαμπος Τσιμούρης), και -περιστασιακά- από υποψήφιους διδάκτορες από το εξωτερικό. Τα μέλη του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων έχουν στενή συνεργασία με ερευνητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μελέτη και διαφύλαξη της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

καθ. Αγγελική Ράλλη

Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων.
Μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης.
Η Αγγελική Ράλλη είναι Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. Κατά την περίοδο 2006-2010 υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και είναι σύζυγος του Στρατή Χατζηπαναγιώτη και μητέρα του Παναγιώτη-Άγγελου Χατζηπαναγιώτη.
Η Αγγελική Ράλλη έχει ειδικευθεί στη μορφολογία, ασχολείται ιδιαίτερα με τη μορφολογία των διαλέκτων και έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της σταδιοδρομίας της έχουν απονεμηθεί τα ακόλουθα βραβεία: α) Faculty Enrichment Award, Canadian Government 1999, β) VLAC Research Fellowship, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts 2008, c) Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowship, Princeton University 2012, d) VLAC Research Fellowship, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts 2014.
H Aγγελική Ράλλη υπήρξε προσκεκλημένη πολλών πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων των πανεπιστημίων Amsterdam, Boğazıçı (Istanbul), Bologna, Cambridge, Gakushuin (Tokyo), Geneva, McGill, Ohio-State University, Pisa, Scuola Normale Superiore (Pisa), Safarik (Slovakia), Simon Fraser (Vancouver), Τilburg, Torino, Toronto, Trondheim, UQAM (Montréal).

Προσωπική Σελίδα | Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπλ. Καθ.  Δημήτριος Παπαζαχαρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας
Ο Δημήτρης Παπαζαχαρίου είναι  αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στη Διαλεκτολογία και τη Φωνητική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνοψίζονται στη μελέτη, κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία της φωνολογικής δομής (προσωδιακής και τεμαχιακής) των νεοελληνικών διαλέκτων, καθώς και των γλωσσικών και μη γλωσσικών μηχανισμών που διέπουν τη γλωσσική ποικιλία και αλλαγή. Στα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνεται ο ρόλος μη γλωσσικών παραγόντων -όπως η έκφραση ταυτότητας- στην ενεργοποίηση των εγγενών γλωσσικών μηχανισμών αλλαγής, καθώς και ο εμπλουτισμός σε δεδομένα και η βελτιώση των υπολογιστικών εργαλείων των υφιστάμενων διαλεκτικών πολυτροπικών βάσεων δεδομένων. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει συμμετάσχει σε εννέα ερευνητικά προγράμματα, κι έχει εποπτεύσει δύο (1. «Επαφή Διαλέκτων και Μηχανισμοί Γλωσσικής Αλλαγής: Διαλεκτολογική Μελέτη της Πατρινής» (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών), & 2. «Documentation and Description of Cappadocian» (σε συνεργασία με τους καθ. Mark Janse και καθ. Αγγελική Ράλλη, SOAS University).

Προσωπική Σελίδα | Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Δρ. Νίκος Κουτσούκος


Ο Νίκος Κουτσούκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του ΕΚΠΑ (2006) και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» του Πανεπιστημίου Πατρών (2009). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2013). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πήρε υποτροφίες Ηράκλειτος ΙΙ, Καραθεοδωρή και ΙΚΥ και πήγε ως επισκέπτης ερευνητής στο University of Salzburg (2005) και Leiden University-LUCL (2008, 2011-2012). Έχει συμμετάσχει σε 4 ερευνητικά προγράμματα είτε ως μεταπτυχιακός φοιτητής (2008, 2009-2010) είτε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (2014-2015). Από το Δεκέμβριο του 2015 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Université catholique de Louvain σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: ‘(A)symmetries in morphological structures and inflection: a comparative constructionist approach in European languages’ (‘Move-In Louvain’ project co-funded by the Marie Curie Actions).

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Χρήστος Παπαναγιώτου


Ο Χρήστος Παπαναγιώτου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδίκευση Γλωσσολογίας) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή της καθ. Αγγελικής Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Ξυδόπουλος Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πάτρας) και Αρχάκης Αργύρης (Πανεπιστήμιο Πάτρας). Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι: ‘Μορφολογική ανάλυση της γλώσσας του ποδοσφαίρου’. Ασχολείται ερευνητικά με τη μορφολογία και τα λεξιλόγια την κοινωνικών και γεωγραφικών ποικιλών. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων από το 2008 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα διαλεκτολογικού χαρακτήρα.

Προσωπική Σελίδα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Υπ. Δρ. Μακρή Βασιλική

Η Mακρή Βασιλική είναι απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπονεί διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή της καθ. Αγγελικής Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Prof. Greville Corbett (University of Surrey), Prof. Thornton Anna Maria (University of L’ Aquila)). Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι: ‘The formal expression of grammatical gender in Modern Greek Dialects affected by Romance’. Ασχολείται ερευνητικά με τη μορφολογία, το γένος, το σχηματισμό λέξεων, τη σχέση μορφολογίας σημασιολογίας και ειδικεύεται σε συστήματα που έχουν επηρεαστεί από ιταλογενή επαφή.

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Μιχάλης Μαρίνης

Ο Μιχάλης Μαρίνης είναι υποψήφιος διδάκτωρ γλωσσολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στην ειδίκευση της Γλωσσολογίας από το ίδιο τμήμα. Η διδακτορική του έρευνα, η οποία εκπονείται υπό την εποπτεία της Καθ. Αγγελικής Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), του Prof. Brian Joseph (Ohio State University), και της Ιώς Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α΄, Ακαδημία Αθηνών) αφορά την οργάνωση του ονοματικού κλιτικού παραδείγματος, με δεδομένα ειλημμένα από νεοελληνικές διαλέκτους σε επαφή με την Ιταλική και την Τουρκική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της μορφολογίας, της ονοματικής κλίσης και της γλωσσικής επαφής, ενώ ακόμη τον ενδιαφέρουν ζητήματα νοητικού λεξικού, διαλεκτολογίας και ιστορικής γλωσσολογίας. Ως ερευνητής του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων έχει, μεταξύ άλλων, εργαστεί στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τούρκικη και την Ιταλική (MORILAN)». Συμμετέχει ενεργά σε οργανωτικές επιτροπές γλωσσολογικών συνεδρίων και έχει αναλάβει την επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού Patras Working Papers in Linguistics, καθώς και πρακτικών.

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Γιώργος Χαιρετάκης

 
 
Ο Γεώργιος Χαιρετάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδίκευση Γλωσσολογίας), όπου και συνεχίζει τις σπουδές του ως υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψη της καθ. Αγγελικής Ράλλη. Εκπονεί διδακτορική διατριβή με τον τίτλο «Η Μορφολογία της Κρητικής Διαλέκτου». Ασχολείται ερευνητικά με τη Mορφολογία (Κλίση, Παραγωγή και Σύνθεση), τη γλωσσική επαφή, τη σχέση Μορφολογίας –Σύνταξης και το Λεξικό. Ως μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα προγράμματα: (α) «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τούρκικη και την Ιταλική». Ακρωνύμιο «MORILAN», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 643 Φ.Κ. D.653. (β) Leventis foundation research committee: GRECO (Retaining Greek in “Enclaved” COmmunities): Greek as a mother tongue among Turkish Cypriots in Cyprus and Cunda Cretans in Turkey. 
 

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Βασιλεία Αλεξέλλη

Η Βάσω Αλεξέλλη είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Γλωσσολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ από το ίδιο τμήμα έχει και το πρώτο της πτυχίο (BA) στην Φιλολογία με ειδίκευση στην Γλωσσολογία. Στην μεταπτυχιακή της διατριβή, η οποία εκπονείται υπό την εποπτεία της Καθ. Αγγελικής Ράλλη, ασχολείται με την προσαρμογή των ονοματικών δανείων στη λεσβιακή και την επτανησιακή διάλεκτο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της μορφολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2012 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στη Λεσβιακή και Αϊβαλιώτικη διάλεκτο. Σχετικές εργασίες έχει κατά καιρούς ανακοινώσει σε διάφορα συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT6) και του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL4).

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Βασιλική Μουχτούρη

Η Βασιλική Μουχτούρη είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ενδιαφέρεται ερευνητικά για τη μορφολογία και τη μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων, κυρίως της Μικράς Ασίας. Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας ασχολήθηκε με την κλίση στην Καππαδοκική διάλεκτο και πιο συγκεκριμένα με τη διάκριση των κλιτικών τάξεων της διαλέκτου. Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα «ΘΑΛΗΣ: Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική», (2012-2015) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθ. Αγγελική Ράλλη.

Προσωπική Σελίδα

Σταύρος Μπόμπολας

Ο Σταύρος Μπόμπολας είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Πατρών (BA). Φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MA) «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» του ίδιου Τμήματος. Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012-2015» και «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με τη Τουρκική και την Ιταλική. Πρόγραμμα Morilan-Αριστεία, 2012-2015» με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθ. Αγγελική Ράλλη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της Υπολογιστικής Μορφολογίας. Τέλος, ολοκλήρωσε την Πρακτική του Άσκηση στον άξονα «Παραγωγή Γλωσσικής Τεχνολογίας (με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών)» με υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14.

Προσωπική Σελίδα

Εξωτερικοί συνεργάτες

Καθ. Αργύρης Αρχάκης

Ο Αργύρης Αρχάκης είναι Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου και διδάσκει από το 1997. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα όπως συνομιλιακές αφηγήσεις και κατασκευή ταυτοτήτων, μεταναστευτικός λόγος, δημοσιογραφικός λόγος, κοινοβουλευτικός λόγος, μαθητικός λόγος, σχολικές διεπιδράσεις, στάσεις προς διαλέκτους και μειονοτικές γλώσσες, προφορικότητα και γραμματισμός. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών ομάδων με χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και από προγράμματα ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως Journal of Pragmatics, Journal of Sociolinguistics, International Journal of Humor Research, Pragmatics, Multilingua, Narrative Inquiry, Discourse & Society, Pragmatics & Society Journal of Language and Politics, Journal of Greek Linguistics. Πρόσφατα συνέγραψε σε συνεργασία τη μονογραφία The Narrative Construction of Identities in Critical Education (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).

Προσωπική Σελίδα

Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος

 
Ο Δρ. Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει σπουδάσει Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει εξειδικευθεί στη γλωσσολογία στο School of Oriental and African Studies (ΜΑ) και το University College London (PhD) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα γενικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο University of Hertfordshire και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη λεξικολογία και τη λεξικογραφία, τη λεξική σημασιολογία και την εκπαιδευτική γλωσσολογία.

Προσωπική Σελίδα

Αναπλ. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου
 
 
Η Δήμητρα Μελισσαροπούλου είναι  αριστούχος απόφοιτη και διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της σύγχρονης μορφολογικής θεωρίας, της διαλεκτολογίας, της διαλεκτικής τυπολογίας και της γλωσσικής επαφής, όπως προκύπτει τόσο από τη διδακτορική της διατριβή (με υποτροφία ΕΠΕΑΕΚ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ) όσο και από τη μεταδιδακτορική της έρευνα (με υποτροφία από το IKY). Η ίδια έχει διδάξει στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας καθώς και στο Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράσεις συλλογής, επεξεργασίας, και ανάλυσης προφορικού και γραπτού  διαλεκτικού υλικού που φιλοξενούνται στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων για τις εξής ποικιλίες: Κατωιταλιώτικα, Aïβαλιώτικα και Μοσχονησιώτικα, Λεσβιακά, Μεγαρίτικα, Ποντιακά, Καππαδοκικά και Toυρκοκρητικά. Στο ίδιο πνεύμα, οι εργασίες της, δημοσιευμένες σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στα αγγλικά και τα ελληνικά, αφορούν τη συγχρονική αλλά και διαχρονική μελέτη της Κοινής Νέας Ελληνικής και των διαλεκτικών ποικιλιών της, με βάση επιτόπιες έρευνες αλλά και αρχεία γραπτών πηγών.
 

Προσωπική Σελίδα

Επικ. Καθ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος είναι απόφοιτος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000). Φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MPhil in Linguistics” του πανεπιστημίου του Cambridge, όπου και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή (2006) με θέμα την εξέλιξη των μελλοντικών περιφράσεων της Ελληνικής (μία αναθεωρημένη εκδοχή της διατριβής εκδόθηκε από το OUP με τίτλο “The Future in Greek: From Ancient to Medieval”). Έχει αρθρογραφήσει για μια πλειάδα ζητημάτων της ιστορίας της Ελληνικής, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα προεξάρχουσα θέση έχει η μελέτη των Νεοελληνικών διαλέκτων αλλά και η γλωσσική επαφή στην ιστορία της Ελληνικής. Τα θεωρητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της γραμματικοποίησης και της ιστορικής κοινωνιογλωσσολογίας. Είναι Λέκτορας στην διαχρονική μελέτη της Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προσωπική Σελίδα

Ιώ Μανωλέσσου, Ερευνήτρια Α΄

Ερευνήτρια Α' Βαθμίδας, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών
Η Δρ Ιώ Μανωλέσσου ασχολείται ερευνητικά με την ιστορική γλωσσολογία, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τη διαλεκτολογία (ιστορική και συγχρονική) και τη λεξικογραφία. Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων σε θέματα διαχρονικής γλωσσολογίας.

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Συμεών Τσολακίδης

Ερευνητής Ιστορικής Γλωσσολογίας
Ο Συμεών Τσολακίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας (ειδίκευση Γλωσσολογίας) του ΑΠΘ (1992), όπου πραγματοποίησε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές (1992-1995) καθώς και την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής με θέμα την όψη του ρήματος σε δωρικές διαλέκτους υπό την επίβλεψη του Καθ. Α. Φ. Χριστίδη (1995-2002). Ασχολείται ερευνητικά με τις αντιγεγονοτικές και τις συντελικές περιφραστικές δομές της ελληνικής καθώς και με την ετυμολογία της νέας ελληνικής (κυρίως σε διαλεκτικό επίπεδο). Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλονίκης και (ως εκλεγμένος επίκουρος καθηγητής) στο Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο (2009-2012), ενώ συμμετείχε  ως μεταδιδάκτορας στο πρόγραμμα "Καταγραφή και μελέτη ιδιωμάτων της αν. Λέσβου. Περιγραφή και ανάλυση" (2005-2007). Στην παρούσα φάση συμμετέχει ως ερευνητής στην κατάρτιση του ετυμολογικού τμήματος του τριδιαλεκτικού λεξικού των ελληνικών διαλέκτων της Μ. Ασίας στα πλαίσια του προγράμματος «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της μικρασιατικής ελληνικής γλώσσας» (2012-2015) στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπό την επίβλεψη της Καθ. Α. Ράλλη. Επιπλέον, είναι μέλος του ENeL WG4 TASK GROUP - European Roots (συντονίστρια Καθ. A. Villalva, Πανεπιστήμιο Λισαβόνας), με αντικείμενο την κατάρτιση ενός ηλεκτρονικού λεξικού με τις ρίζες των απλώς λέξεων και τα παράγωγα τους στις ευρωπαϊκές γλώσσες.

Προσωπική Σελίδα

Δρ.  Μάριος Ανδρέου

Ο Μάριος Ανδρέου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό στην Ειδίκευση Γλωσσολογίας).  Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο ‘Headedness in word formation and lexical semantics: evidence from Italiot and Cypriot’, υπό την επίβλεψή της καθ. Αγγελικής Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Prof. Rochelle Lieber (University of New Hampshire), Prof. Brian Joseph (Ohio State University)). Ασχολείται ερευνητικά με τη μορφολογία, τη λεξική σημασιολογία και τη σχέση σύνταξης και μορφολογίας και ειδικεύεται στην κυπριακή διάλεκτο και στα ελληνικά ιδιώματα της Κάτω Ιταλίας. Έχει πάρει υποτροφίες ‘ΙΚΥ’, ‘Α. Γ. Λεβέντη’ και ‘Καραθεοδωρή’. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων από το 2008 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα διαλεκτολογικού χαρακτήρα. Από τον Αύγουστο του 2015 είναι μέλος της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «DFG Collaborative Research Centre 991: The Structure of Representations in Language, Cognition, and Science» του Πανεπιστημίου Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (http://www.sfb991.uni-duesseldorf.de/en/the-structure-of-representations-in-language-cognition-and-science/).

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Μαριάννα Γκιουλέκα

Η Μαριάννα Γκιουλέκα είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία’ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με επόπτη τον Καθ. Χ. Τζιτζιλή και έχοντας λάβει υποτροφίες από το Α.Π.Θ και Marc Bloch Université de Strasbourg. Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο ‘Affixoids in the Pontic Dialect’ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την επίβλεψη της Καθ. Α. Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Αν. Καθ. Ν. Παντελίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Kristel van Goethem, Chercheuse post – doctorale (Université catholique de Louvain)) και μέσα στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ – AMiGre. Ασχολείται ερευνητικά με μορφολογικά φαινόμενα διαλεκτολογικού υλικού σε περιβάλλοντα γλωσσικής επαφής.

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Metin Bağrıaçık

Ο Metin Bağrıaçık είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Βοσπόρου της Κωνσταντινούπολης (BA). Φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (MA). Εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης. H έρευνά του έχει ως θέμα τους συμπληρωματικούς δείκτες και τη δομή της αριστερής περιφέρειας στις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας και των Φαράσων. Ασχολείται ερευνητικά με τη (μορφο)συντακτική αλλαγή ως αποτέλεσμα γλωσσικής επαφής και διαχρονικής αλλαγής. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στις μικρασιατικές διαλέκτους της ελληνικής και της αρμένικης και στην τουρκική.  Επίσης έχει δημοσιεύσει για τον αναδιπλασιασμό, τη σύνθεση και την παραγωγή στην τουρκική και στις διαλέκτους της αρμενικής και της ελληνικής.

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Χαράλαμπος Τσιμπούρης

Ο Χαράλαμπος Τσιμπούρης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985. Έχει αποφοιτήσει το 2008 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έκτοτε, είναι Διδάκτορας στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας στο ίδιο τμήμα. Ερευνητικά αντικείμενα: Εξόρυξη πληροφορίας, Υπολογιστική γλωσσολογία.
http://www.linkedin.com/pub/charalampos-tsimpouris/5b/78a/8a

Προσωπική Σελίδα

 

Φίλοι και πρώην συνεργάτες του εργαστηρίου

Δρ. Ελεονώρα Δημελά
Δρ. Αθανάσιος Καρασίμος
Δρ. Μαρία Κολιοπούλου

 

 

 
 
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top