Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων διαλεκτικών σύνθετων λέξεων (αριθμός λημμάτων 3000). Υπεύθυνη: Καθ. Αγγελική Ράλλη.
  • Συγγραφή λεξικού της Μικρασιατικής Διαλέκτου των Κυδωνιών και Μοσχονησίων και του Ιδιώματος της Boρειοανατολικής Λέσβου. Συμπλήρωση και επαύξηση του λεξικού που είχε συνταχτεί στο πλαίσιο του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ. Υπεύθυνη: Καθ. Αγγελική Ράλλη
  • Καταγραφή, μελέτη και χαρτογράφηση της Διαλεκτικής Ποικιλίας της Λέσβου (Νοέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2016). Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπέυθυνη: Καθ. Αγγελική Ράλλη
  • Νetword for Word Structure. European Science Foundation (2011 – 2015). Υπεύθυνος Dr. Vito Pirrelli, Centro Nazionale di Ricerca. Pisa. Υπεύθυνη για την Ελλάδα: Καθ. Αγγελική Ράλλη.
  • Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. (2012-2015). Υπεύθυνη: Καθ. Αγγελική Ράλλη.
  • Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με τη Τουρκική και την Ιταλική. (Πρόγραμμα Morilan στα πλαίσια της Αριστείας). (2013-2015). Υπεύθυνη: Καθ. Αγγελική Ράλλη.
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top