Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  1. Angela Ralli (2012). Verbal loanblends in Griko and Heptanesian: a case study of contact morphology. L’ Italia Dialettale LXXIII: 111-132.
  2. Nikos Koutsoukos & Angela Ralli (2013). Elements with ambiguous morphological status: the marker -idz(o) in Griko. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics. Vol. XVIII: 13-23.
  3. Angela Ralli (2013). Romance verbal loans in Modern Greek dialects. In: M. Janse et al. (eds), Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras.   
  4. Angela Ralli (2014). On the Romance influence on Greek dialects. In: Patrizia del Puente (ed.), Atti del Terzo Convegno ‘Parole per parlare e per parlarne’, 259-281.
  5. Αγγελική Ράλλη (2014). Moρφολογική αλλαγή στην επαφή γλωσσών: Ρηματικά δάνεια στην Γκρίκο και τα Επτανησιακά. Στο: Ζ. Γαβριηλίδου και Α. Ρεβυθιάδου (Επιμ.) Μελέτες αφιερωμένες στην Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Εκδόσεις Σαΐτα.
  6. Angela Ralli (2014). Morphological Variation in Modern Greek and its Dialects. Πρακτικά του 11ου Διεθνούς συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας.
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top